Novinky

08.03.2021 Vracení poplatků za kroužky

Vážení rodiče, poměrnou část poplatků za kroužky budeme vracet během měsíce března. Zároveň těm, kteří poplatek nezaplatili, přijde příkaz k úhradě proběhlých kroužků. Díky za pochopení a za trpělivost. Ze srdce vám přejeme, abyste toto nelehké období zvládli ve zdraví. Těšíme se na vás.

26.12.2020 Ubytování

Ubytování pro skupiny je do odvolání zrušeno.

Dramaťák

Kroužek, kde si děti rozvinou své mluvní, pohybové, jazykové, rytmické i hudební dovednosti. Náplní hodiny je práce s hlasem, tělem i vnitřní energií. Děti se naučí vnímat všechny části svého těla a umět je používat prostřednictvím pantomimy a tance k vyjádření pocitů, předmětů i celých situací. Naučí se ovládat a pracovat s mimikou i gestikulací. Budou vedeny k hlasovým projevům všeho druhu a objevování svých hlasových možností, od správné a výrazné mluvy až po zpěv a vydávání nejrůznějších zvuků. Naučí se, co je to improvizace a práce s vnitřní energií a napojení na intuici. To vše formou her a zábavných činností.
Součástí hodin je práce s jevištním prostorem a rekvizitou, skupinové i individuální herecké etudy, rytmizace básní, pohybové ztvárnění písní, individuální projev i práce s dialogem, hry na trénování paměti, řízená relaxace a mnoho dalšího.
Pro starší děti je připravena i práce s textem, choreografiemi, secvičování hereckých scének, učení vnímání hereckého partnera atd.

Martina Ahmed Čermáková

- tanečnice a lektorka, věnuji se 20 let profesionálně orientálnímu tanci pod logem Tina Ahmed (Blízký Východ a severní Afrika), hudbě a zpěvu (klasická hudba, world music, šanson)
- vystudovala jsem anglistiku a amerikanistiku na FF Univerzity Karlova a paralelně jsem studovala klasický zpěv a herectví a působila v řadě hudebně-divadelních projektů, např. hostování v muzikálech v Divadle A . Dvořáka Příbram, asistentka režie a choreografie v muzikálu Rychlé šípy pro Pražské jaro 2000, členka souboru Dětská opera Praha ad., Divadlo VoVo, ad., ztvárnila jsem několik epizodních rolí v českých a zahraničních filmech a reklamách atd.
- v tanci a divadle miluji hlavně autentičnost, samotný kreativní proces sebepoznávání, práce s tělem , poznávání sebe sama a svých možností a limitů, sdělování emocí
- při vedení lekcí preferuji důraz na hravost, spontaneitu, opravdovost, improvizaci, schopnost komunikace a vcítění se do druhých

Kód 101101
Název Dramaťák
Místo konání DDM
Hlavní vedoucí Martina Ahmed
Věková skupina 7-12 let
Cena rok 1000,- Kč
Dny konání ÚT 16:30-17:30
Volná místa Volno