Novinky

04.10.2020 Volňásek - píšeme úkoly, doučujeme, relaxujeme, hrajeme si.

Milí, pracující a vytížení rodiče! Letos máme kapacitu na to, psát s vašimi dětmi úkoly a doučovat. Tak jestli vám to přijde jako fajn pomoc, vězte, je to v rámci klubíku Volňásek, za 50Kč na rok. Je to samozřejmě dotovaný projekt, takže od vás budeme potřebovat potvrzení o tom, že jste zaměstnaní ( Operační program Zaměstnanost) Každopádně jsme se zapojili proto, že nám přijde smysluplné vám trochu ulevit... A nás to baví :-)

02.10.2020 Kroužky - AKTUÁLNĚ

Vážení a milí, do poslední chvíle nebylo úplně jasné, za jakých podmínek můžeme fungovat. Pokud není nařízeno KHS uzavření na základě semaforu, většina kroužků by měla fungovat bez omezení a za podmínek dodržování hygienických opatření. O kroužcích, které otevřít zatím nemůžeme, vás budeme informovat emailem. Do většiny kroužků se můžete stále hlásit. Chápeme vaše obavy, jak to s volnočasovými aktivitami bude dál. Pokud bude činnost kroužku z jakéhokoliv důvodu pozastavena, budeme vracet poměrnou část poplatku. Pokud se kroužek neotevře vůbec, vrátíme úplatu celou. Peníze se nevrací pouze v případě, pokud kroužek je otevřen, není nařízeno vládou DDM uzavřít, avšak účastník zájmového vzdělávání do kroužku nedochází. Prosím, sledujte náš web, facebook a své emailové schránky, aby vám neunikly aktuální informace. Děkujeme vám za přízeň a trpělivost a těšíme se na vás. Tým Stonožky ♥

01.10.2020 Zahájení činnosti

Vážení rodiče, v pondělí 5.10. bychom měli zahájit svoji pravidelnou činnost. Zatím se snažíme zorientovat v informacích, jak bychom měli za současného stavu fungovat. Prosíme o pochopení a trpělivost, sledujte stránky a svoje emaily. Děkujeme.

Dramaťák

Kroužek, kde si děti rozvinou své mluvní, pohybové, jazykové, rytmické i hudební dovednosti. Náplní hodiny je práce s hlasem, tělem i vnitřní energií. Děti se naučí vnímat všechny části svého těla a umět je používat prostřednictvím pantomimy a tance k vyjádření pocitů, předmětů i celých situací. Naučí se ovládat a pracovat s mimikou i gestikulací. Budou vedeny k hlasovým projevům všeho druhu a objevování svých hlasových možností, od správné a výrazné mluvy až po zpěv a vydávání nejrůznějších zvuků. Naučí se, co je to improvizace a práce s vnitřní energií a napojení na intuici. To vše formou her a zábavných činností.
Součástí hodin je práce s jevištním prostorem a rekvizitou, skupinové i individuální herecké etudy, rytmizace básní, pohybové ztvárnění písní, individuální projev i práce s dialogem, hry na trénování paměti, řízená relaxace a mnoho dalšího.
Pro starší děti je připravena i práce s textem, choreografiemi, secvičování hereckých scének, učení vnímání hereckého partnera atd.

Martina Ahmed Čermáková

- tanečnice a lektorka, věnuji se 20 let profesionálně orientálnímu tanci pod logem Tina Ahmed (Blízký Východ a severní Afrika), hudbě a zpěvu (klasická hudba, world music, šanson)
- vystudovala jsem anglistiku a amerikanistiku na FF Univerzity Karlova a paralelně jsem studovala klasický zpěv a herectví a působila v řadě hudebně-divadelních projektů, např. hostování v muzikálech v Divadle A . Dvořáka Příbram, asistentka režie a choreografie v muzikálu Rychlé šípy pro Pražské jaro 2000, členka souboru Dětská opera Praha ad., Divadlo VoVo, ad., ztvárnila jsem několik epizodních rolí v českých a zahraničních filmech a reklamách atd.
- v tanci a divadle miluji hlavně autentičnost, samotný kreativní proces sebepoznávání, práce s tělem , poznávání sebe sama a svých možností a limitů, sdělování emocí
- při vedení lekcí preferuji důraz na hravost, spontaneitu, opravdovost, improvizaci, schopnost komunikace a vcítění se do druhých

Kód 101101
Název Dramaťák
Místo konání DDM
Hlavní vedoucí Martina Ahmed
Věková skupina 7-12 let
Cena rok 1000,- Kč
Dny konání ÚT 16:30-17:30
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno