Novinky

20.09.2019 Odvody dětí z MŠ a ZŠ

Pozor! Letos nabízíme odvod dětí nejen ze sídliště, ale i z města. Děti budou odvedeny přímo na kroužek nebo na ten svůj můžou počkat v klubu a zase se do něj vrátit. Klub bude v provozu od 13 do 16 hodin. Pracovnice klubu si bude s dětmi hrát venku či v klubovně. V případě hezkého počasí budeme preferovat první možnost. Své děti můžete přihlásit přes web nebo přímo v DDM. Služba je pro děti pracujících rodičů zcela zdarma (dotační program Prorodinná opatření)

15.09.2019 Faktury a potvrzení pro pojišťovnu

Vážení rodiče, pokud je vaše dítě u VZP a budete čerpat od pojišťovny příspěvek na pohybové kroužky, zažádejte si u nás o fakturu, vystavíme Vám ji. Pokud jste již kroužek platili, vystavíme vám potvrzení o zaplacení. Nejlépe, když si napíšete na novakoiv@gmail.com nebo m.vcelak@seznam.cz

Předmatematická výchova podle Hejného

Kroužek koncipovavý podle principů prof. Hejného, vyházející z publikace Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ. Dítě se učí na základě svého prožitku a zkušeností, vyhledává příležitosti, které mu dávají smysl a užitek, je kladen důraz na rozvoj osobního potencíálu ditěte, sebehodnocení a podporu spolupráce ve skupině. Práce v dídaktických prostředích jako krokování, schody, autobus, děda Lesoň, dřívka, parkety, krychlové stavby.

Kód 190903
Název Předmatematická výchova podle Hejného
Místo konání DDM
Hlavní vedoucí Radka Kulíková
Věková skupina 5-6 let
Cena rok 850,- Kč
Datum zahájení 01.10.2019
Datum ukončení 31.05.2020
Dny konání PO 16:00-17:00
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno