Novinky

28.10.2018 Podzimní prázdniny

Připomínáme, že během podzimních prázdnin se pravidelné kroužky nekonají. Děti můžete přihlásit na dopolední dílničky.

Předmatematická výchova podle Hejného

Kroužek koncipovavý podle principů prof. Hejného, vyházející z publikace Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ. Dítě se učí na základě svého prožitku a zkušeností, vyhledává příležitosti, které mu dávají smysl a užitek, je kladen důraz na rozvoj osobního potencíálu ditěte, sebehodnocení a podporu spolupráce ve skupině. Práce v dídaktických prostředích jako krokování, schody, autobus, děda Lesoň, dřívka, parkety, krychlové stavby.

Kód 180907
Název Předmatematická výchova podle Hejného
Místo konání DDM
Hlavní vedoucí Radka Kulíková
Věková skupina 5-7 let
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 03.10.2018
Datum ukončení 31.05.2019
Dny konání ST 16:15-17:15
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno