Poděkování

09.04.2019 Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách i realizaci této významné akce. Především Katce Novotné jako hlavní organizátorce a všem rodičům, kteří se bravurně zhostili rolí pořadatelů. 
Velice si vážíme podpory firem i jednotlivců, kteří nás podpořili finančně nebo věcnými dárky.
Děkujeme!