Projekt Stonožka

15.11.2018

Naše organizace reagovala na výzvu Šablony II.

Našim cílem je podpořit tyto oblasti:

Personální podpora
Vzdělávání pedagogů
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
Podpora nových metod

Díky finanční dotaci EU budeme podporovat tyto aktivity:

Nová pozice školního asistenta
Další vzdělávání pedagogů
Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
Projektové dny