Novinky

29.01.2018 Krav maga ve Stonožce

Hlavním cílem systému je naučit kohokoliv, nehledě na věk, pohlaví, fyzické schopnosti a zkušenosti, jak se ubránit proti všemožným druhům útoků. Toho je dosahováno především trénováním efektivních technik, agresivity, bojového ducha, povědomí o okolí, vyjednávání a vyhýbání se konfliktním situacím. 9.3.2018 ve Stonožce!

Přeshraniční a příměstský tábor Město dětí

19.01.2018

Přeshraniční město dětí Strzegom - 15. - 20. 7. 2018

Pobytová akce - zdarma pro účastníky zajištěna doprava, ubytování, stravování, pitný režim, vstupy na výletech, kvalifikovaný dozor

Cestovní pojištění - zajišťují rodiče.

Přeshraniční město dětí Hořice - 24. - 27. 7. 2018

Příměstský tábor - zdarma pro účastníky zajištěno stravování, pitný režim, kvalifikovaný dozor, doprava z Jičína a Nové Paky.

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte na Váš email potvrzení a v příloze přihlášku ve formátu PDF.

Přihlášku na Přeshraniční město Strzegom prosím vytiskněte, podepište a odevzdejte v příslušném městě spolupořádající organizaci:

Nová Paka - Dům dětí a mládeže STONOŽKA, U Teplárny 1258 - Bc. Ivana Nováková


Přihlašování online na adrese: http://www.ceskemestodeti.cz/prihlaska/