Novinky

28.10.2018 Podzimní prázdniny

Připomínáme, že během podzimních prázdnin se pravidelné kroužky nekonají. Děti můžete přihlásit na dopolední dílničky.

Projekt Stonožka

15.11.2018

Naše organizace reagovala na výzvu Šablony II.

Našim cílem je podpořit tyto oblasti:

Personální podpora
Vzdělávání pedagogů
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
Podpora nových metod

Díky finanční dotaci EU budeme podporovat tyto aktivity:

Nová pozice školního asistenta
Další vzdělávání pedagogů
Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
Projektové dny